Herroepingsformulier

U hoeft dit formulier enkel in te vullen of terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan : E-wines,
Industrielaan 16-20,
1740 Ternat
return@e-wines.be

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.Naar login