Algemene verkoopsvoorwaarden

1-Identiteit : e-wines.be is eigendom van NV VALUABLE SAVOURS COMPANY
(ondernemingsnummer 0405.299.454) waarvan de zetel gevestigd is te Industrielaan 16-20, 1740 Ternat (België). mail : info@e-wines.be

2-Algemene omschrijving van de goederen & diensten
E-wines verkoopt wijnen, verpakkingen voor wijnen, accessoires rond wijn en zorgt voor de leveringen.
E-wines verkoopt enkel in België.

3-Minimum leeftijd: De koper moet minimum de wettelijk toegestane leeftijd hebben voor de aankoop en/of bezit van alcoholhoudende dranken op het moment van de plaatsing van zijn/haar bestelling.

4- professionele activiteit: Als je bestelling deel uitmaakt van je professionele activiteit, ben je wettelijk verplicht om je btw- of bedrijfsnummer aan te geven.

5-Productomschrijving: De producten worden gepresenteerd met een bijhorende nauwkeurig omschrijvende tekst en foto’s. De foto’s op de site trachten zo nauwkeurig mogelijk het aangeboden product weer te geven, maar kunnen geen perfecte overeenstemming garanderen. De foto’s van de  flessen van 75cl illustreren ook de flessen van 37,5 cl of de magnums. Uitzonderlijk kunnen de producenten hun verpakking veranderen voor de update kon plaatsvinden. In deze zin zijn de beelden van onze producten niet contractueel.

6-Verandering van oogstjaren: Oogstjaren veranderen elk jaar. Het oogstjaar wordt aangegeven in de bevestiging van uw bestelling. Er zal altijd geleverd worden volgens onze voorraad. Het kan uitzonderlijk voorkomen dat de wijn die u ontvangt jonger is dan de wijn waarvan u in het restaurant genoten hebt. Het is echter onmogelijk om op voorafgaande oogsten terug te komen, deze zijn definitief uitgeput.

7-Tarieven: Alle prijzen zijn vermeld per eenheid, in Euro. De BTW en andere heffingen, (zoals o.a. accijnzen), zijn in de prijs inbegrepen. Enkel de verzendkosten, die voor de bevestiging van uw bestelling worden berekend, zijn niet in de aangegeven prijzen per eenheid inbegrepen.

8-Betaling: De bestellingen dienen op voorhand via beveiligde electronische weg betaald te worden. Ingenico biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan: alle belgische krediet- en debetkaarten.

9-Product garantie: U geniet van de wettelijke garantie, opgenomen onder de rubriek "herroepingsrecht". Wij garanderen dat de geleverde producten in overeenstemming zullen zijn met hun officiële beschrijving , zoals aangegeven op het etiket en in de beschrijving van het artikel tijdens de bestelling op basis van de herkomstbenaming, de naam van de wijn, de netto hoeveelheid, de omverpakking, het oogstjaar. Wijn vereist aangepaste opslag- en vervoermethodes om het behoud ervan te verzekeren. Er kan geen garantie worden gegeven indien de bestelde wijn niet in adequate omstandigheden is opgeslagen.
Wij bieden altijd producten aan die wij aankopen bij de originele producteurs of via hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kunt u meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be/ Bij vermoeden van namaak kunt u steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

10-Informatie verbruiker
Naast het te bestellen product staat een “i” knopje met alle verplichte meldingen omtrent de informatievoorschriften voor voorverpakte levensmiddelen, conform de verordening  (EU) Nr. 1169/2011

11-Leveringstermijn: Alle leveringen worden uitgevoerd via Postnl. Uw bestelling zal aan huis of op uw werkplaats of in een door u gekozen afhaalpunt geleverd worden binnen maximaal 72 uur.

12-Herroepingsrecht: U hebt het recht om uw bestelling te herroepen binnen een termijn van 14 dagen lopende vanaf de datum van uw bestelling. Evenwel moet er aan de volgende terugnemingsvoorwaarden worden voldaan:

U dient ons te informeren over uw wens om uw bestelling te herroepen. Hiertoe dient u uw wil om uw bestelling te herroepen mee te delen via het formulierbovenaan rechts onder "welkom" en vervolgens op "herroepingsformulier" of per brief  ( Model ) op te sturen aan E-wines, SA VASCO NV Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.

  1. Het geheel van de bestelde goederen moet ons in verhandelbare staat en in hun ongeopende verpakking worden terugbezorgd. De organisatie en de kosten voor terugzending zijn ten uwe lasten.
  2. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst en controle van de goederen. Het bedrag van de terugbetaling bevat alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten. Voor de terugbetaling zal dezelfde betalingsmethode gehanteerd worden als voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de klant.

13-Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:
- producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon of bedrijf;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.);
- wijnen waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop e-wines geen invloed heeft.

14-Kwaliteitslabel BeCommerce : E-wines verbindt zich ertoe de gedragscode van BeCommerce na te leven. In geval van geschil aanvaardt BeCommerce om op te treden als bemiddelaar, vooraleer er juridische stappen worden ondernomen.

15-Klachten : Het is altijd mogelijk om een mail op te sturen naar info@e-wines.be Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Maar u heeft ook de mogelijkheid om online via het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr een klacht in te dienen.

16-Toegankelijkheid van onze algemene verkoopsvoorwaarden
De algemene verkoopsvoorwaarden zullen opgestuurd worden samen met de mail van de bevestiging van uw bestelling.

17-Bevoegdheid: De bevoegdheid wordt toegekend aan een Belgische rechtbank van koophandel van uw keuze.

Vragen: Voor vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen

  • per mail: info@e-wines.be
  • per telefoon, gedurende de kantooruren : Maandag tot Vrijdag van 08:00 – 16:45 naar 02/583.57.57
  • per brief  geadresseerd aan: E-WINES, NV VALUABLE SAVOURS COMPANY, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.